هاست لینوکس استاندارد

HL-1

فضا ۲۵۰ مگابایت
ترافیک نامحدود
دامنه اضافه ندارد
پارک دامنه نامحدود
آدرس ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
دیتابیس نامحدود

HL-2

فضا ۵۰۰ مگابایت
ترافیک نامحدود
دامنه اضافه ندارد
پارک دامنه نامحدود
آدرس ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
دیتابیس نامحدود

HL-3

فضا ۱ گیگابایت
ترافیک نامحدود
دامنه اضافه ۱ عدد
پارک دامنه نامحدود
آدرس ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
دیتابیس نامحدود

HL-4

فضا ۲ گیگابایت
ترافیک نامحدود
دامنه اضافه ۲ عدد
پارک دامنه نامحدود
آدرس ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
دیتابیس نامحدود

HL-5

فضا ۵ گیگابایت
ترافیک نامحدود
دامنه اضافه ۴ عدد
پارک دامنه نامحدود
آدرس ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
دیتابیس نامحدود

HL-6

فضا ۱۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
دامنه اضافه ۵ عدد
پارک دامنه نامحدود
آدرس ایمیل نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
دیتابیس نامحدود