سرورمجازی لینوکس SSD NVMe

Pro Vps 1

رم 1 گیگابایت
هارد 30 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب
Centos/Debian/Ubuntu
کنترل پنل به انتخاب شما

Pro Vps 2

رم 2 گیگابایت
هارد 35 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب
Centos/Debian/Ubuntu
کنترل پنل به انتخاب شما

Pro Vps 3

رم 3 گیگابایت
هارد 40 گیگابایت
سی پی یو 3 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب
Centos/Debian/Ubuntu
کنترل پنل به انتخاب شما

Pro Vps 4

رم 4 گیگابایت
هارد 45 گیگابایت
سی پی یو 4 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب
Centos/Debian/Ubuntu
کنترل پنل به انتخاب شما

Pro Vps 5

رم 6 گیگابایت
هارد 50 گیگابایت
سی پی یو 5 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب
Centos/Debian/Ubuntu
کنترل پنل به انتخاب شما

Pro Vps 6

رم 8 گیگابایت
هارد 60 گیگابایت
سی پی یو 6 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب
Centos/Debian/Ubuntu
کنترل پنل به انتخاب شما