نمایندگی هاست لینوکس در ایران

Reseller Host Linux Iran - 1
 • فضا 2 گیگ
 • ترافیک 10 گیگ
 • ‌ تعداد دامنه نامحدود
 • ‌ دی ان اس اختصاصی رایگان
 • ‌ کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ‌بک آپ روزانه , هفتگی وماهانه
 • تحویل آنی
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD
Reseller Host Linux Iran - 2
 • فضا 5 گیگ
 • ترافیک 15 گیگ
 • ‌ تعداد دامنه نامحدود
 • ‌ دی ان اس اختصاصی رایگان
 • ‌ کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ‌بک آپ روزانه , هفتگی وماهانه
 • تحویل آنی
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD
Reseller Host Linux Iran - 3
 • فضا 10 گیگ
 • ترافیک 20 گیگ
 • ‌ تعداد دامنه نامحدود
 • ‌ دی ان اس اختصاصی رایگان
 • ‌ کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ‌بک آپ روزانه , هفتگی وماهانه
 • تحویل آنی
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD
Reseller Host Linux Iran - 4
 • فضا 20 گیگ
 • ترافیک 30 گیگ
 • ‌ تعداد دامنه نامحدود
 • ‌ دی ان اس اختصاصی رایگان
 • ‌ کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ‌بک آپ روزانه , هفتگی وماهانه
 • تحویل آنی
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD
Reseller Host Linux Iran - 5
 • فضا 40 گیگ
 • ترافیک 60 گیگ
 • ‌ تعداد دامنه نامحدود
 • ‌ دی ان اس اختصاصی رایگان
 • ‌ کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ‌بک آپ روزانه , هفتگی وماهانه
 • تحویل آنی
 • وب سرور لایت اسپید
 • هارد SSD