نمایندگی هاست لینوکس خارج

RHL-1
 • فضا 2 گیگ
 • ‌ تعداد دامنه نامحدود
 • ‌ دی ان اس اختصاصی رایگان
 • ‌ کنترل پنل سی پنل
 • ‌بک آپ روزانه , هفتگی وماهانه
 • تحویل آنی
 • وب سرور لایت اسپید
RHL-2
 • فضا 5 گیگ
 • ‌ تعداد دامنه نامحدود
 • ‌ دی ان اس اختصاصی رایگان
 • ‌ کنترل پنل سی پنل
 • ‌بک آپ روزانه , هفتگی وماهانه
 • تحویل آنی
 • وب سرور لایت اسپید
RHL-3
 • فضا 10 گیگ
 • ‌ تعداد دامنه نامحدود
 • ‌ دی ان اس اختصاصی رایگان
 • ‌ کنترل پنل سی پنل
 • ‌بک آپ روزانه , هفتگی وماهانه
 • تحویل آنی
 • وب سرور لایت اسپید
RHL-4
 • فضا 20 گیگ
 • ‌ تعداد دامنه نامحدود
 • ‌ دی ان اس اختصاصی رایگان
 • ‌ کنترل پنل سی پنل
 • ‌بک آپ روزانه , هفتگی وماهانه
 • تحویل آنی
 • وب سرور لایت اسپید
RHL-5
 • فضا 50 گیگ
 • ‌ تعداد دامنه نامحدود
 • ‌ دی ان اس اختصاصی رایگان
 • ‌ کنترل پنل سی پنل
 • ‌بک آپ روزانه , هفتگی وماهانه
 • تحویل آنی
 • وب سرور لایت اسپید