هاست ویندوز

WinHost-1

ترافیک 75 گیگابایت
پشتیبانی از آخرین نسخه دات نت

 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد MSSQL
 • ‌نامحدود ایمیل
 • آخرین نسخه پلسک کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
WinHost-2

ترافیک 100 گیگابایت
پشتیبانی از آخرین نسخه دات نت

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود تعداد MSSQL
 • ‌نامحدود ایمیل
 • آخرین نسخه پلسک کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
WinHost-3

ترافیک 150 گیگابایت
پشتیبانی از آخرین نسخه دات نت

 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد MSSQL
 • ‌نامحدود ایمیل
 • آخرین نسخه پلسک کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
WinHost-4

ترافیک 225 گیگابایت
پشتیبانی از آخرین نسخه دات نت

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد MSSQL
 • ‌نامحدود ایمیل
 • آخرین نسخه پلسک کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
WinHost-5

ترافیک 300 گیگابایت
پشتیبانی از آخرین نسخه دات نت

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود تعداد MSSQL
 • ‌نامحدود ایمیل
 • آخرین نسخه پلسک کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات