سرور مجازی ویندوز ایران SSD

Pro WVPSIR 1

رم 1 گیگابایت
هارد 30 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۱۰۰ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

Pro WVPSIR 2

رم 2 گیگابایت
هارد 35 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۱۲۵ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

Pro WVPSIR 3

رم 3 گیگابایت
هارد 40 گیگابایت
سی پی یو 3 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۱۵۰ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

Pro WVPSIR 4

رم 4 گیگابایت
هارد 45 گیگابایت
سی پی یو 4 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۲۰۰ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

Pro WVPSIR 5

رم 6 گیگابایت
هارد 50 گیگابایت
سی پی یو 5 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۳۰۰ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت

Pro WVPSIR 6

رم 8 گیگابایت
هارد 60 گیگابایت
سی پی یو 6 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۴۰۰ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت