سرورمجازی ویندوز ایران SATA

VWINIR-1

رم 1 گیگابایت
هارد 75 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۱۰۰ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

VWINIR-2

رم 2 گیگابایت
هارد 100 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۱۲۵ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

VWINIR-3

رم 3 گیگابایت
هارد 125 گیگابایت
سی پی یو 3 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۱۵۰ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

VWINIR-4

رم 4 گیگابایت
هارد 150 گیگابایت
سی پی یو 4 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۲۰۰ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

VWINIR-5

رم 6 گیگابایت
هارد 200 گیگابایت
سی پی یو 5 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۳۰۰ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت

VWINIR-6

رم 8 گیگابایت
هارد 250 گیگابایت
سی پی یو 6 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک ماهانه ۴۰۰ گیگابایت
پورت ۱ گیگابیت