سرور مجازی ویندوز

Vps Windows - 1

رم 1 گیگابایت
هارد 75 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

Vps Windows - 2

رم 2 گیگابایت
هارد 100 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

Vps Windows - 3

رم 3 گیگابایت
هارد 125 گیگابایت
سی پی یو 3 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

Vps Windows - 4

رم 4 گیگابایت
هارد 150 گیگابایت
سی پی یو 4 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت
دسترسی مدیریت تحت وب

Vps Windows - 5

رم 6 گیگابایت
هارد 200 گیگابایت
سی پی یو 5 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت

Vps Windows - 6

رم 8 گیگابایت
هارد 250 گیگابایت
سی پی یو 6 هسته
یک عدد آیپی اختصاصی
ترافیک نامحدود
پورت ۱ گیگابیت