آفر های ویژه

Offer 1
 • 8 گیگابایت رم
 • 200 گیگابایت هارد
 • 5 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 1عدد آیپی اختصاصی
 • 3 هسته ای سی پی یو
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان
 • 20 گیگابایت هارد بک آپ در سرور دیگر
 • دارد انتقال رایگان
 • Centos 5.8 or 6.4 سیستم عامل
 • کانادا موقعیت سرور
 • 169 هزارتومان قیمت ماهانه
Offer 2
 • 4 گیگ رم
 • 100 گیگابایت هارد
 • 2 ترابایت ترافیک ماهانه
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
 • 2 هسته ای سی پی یو
 • 15 گیگابایت هارد بک آپ رایگان در سروردیگر
 • پلسک نسخه 11.5.30 (کنترل پنل پلسک به همراه تمامی امکانات شامل Sql Server , .net 4.5 ,mail server , dns server و .... بر روی سرور نصب شده و تحویل کاربر دادخ میشود) کنترل پنل
 • Windows server 2008R2 or Windows Server 2012 سیستم عامل
 • کانادا موقعیت سرور
 • 89 هزارتومان قیمت ماهانه
Offer 3
 • 2 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد
 • 2 هسته ای سی پی یو
 • 2 ترابایت ترافیک
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
 • 15 گیگابایت هارد بک آپ رایگان در سرور دیگر
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان
 • دارد انتقال رایگان
 • Centos 5.8 or 6.4 سیستم عامل
 • کانادا موقعیت سرور
 • 68 هزارتومان قیمت ماهانه
Offer 4 -1 موجود است
 • 4 گیگ رم
 • 100 گیگابایت هارد
 • 65 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
 • 2 هسته ای سی پی یو
 • 15 گیگابایت هارد بک آپ رایگان در سروردیگر
 • پلسک نسخه 11.5.30 (کنترل پنل پلسک به همراه تمامی امکانات شامل Sql Server , .net 4.5 ,mail server , dns server و .... بر روی سرور نصب شده و تحویل کاربر دادخ میشود) کنترل پنل
 • Windows server 2008R2 or Windows Server 2012 سیستم عامل
 • ایران موقعیت سرور
 • 109 هزارتومان قیمت ماهانه
Offer 5
 • 2 گیگ رم
 • 75 گیگابایت هارد
 • 45 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
 • 2 هسته ای سی پی یو
 • 15 گیگابایت هارد بک آپ رایگان در سروردیگر
 • پلسک نسخه 11.5.30 (کنترل پنل پلسک به همراه تمامی امکانات شامل Sql Server , .net 4.5 ,mail server , dns server و .... بر روی سرور نصب شده و تحویل کاربر دادخ میشود) کنترل پنل
 • Windows server 2008R2 or Windows Server 2012 سیستم عامل
 • ایران موقعیت سرور
 • 72 هزارتومان قیمت ماهانه
Offer 6
 • 1 گیگ رم
 • 50گیگابایت هارد
 • 35 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 عدد آیپی اختصاصی
 • 2 هسته ای سی پی یو
 • 15 گیگابایت هارد بک آپ رایگان در سروردیگر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • Centos 5.8 or 6.4 سیستم عامل
 • ایران موقعیت سرور
 • 59 هزارتومان قیمت ماهانه
Special Offer 1 -4 موجود است
Special Offer 2
Special Offer 3 1 موجود است
Special Offer 4