عدم پاسخگویی تلفنی به دلیل جابه جایی شرکت

 Oct 12th

با سلامبا توجه به دلیل جابه جایی شرکت در حال حاظر شماره تماس های فعلی شرکت پاسخ داده نخواهد شد . به زودی شماره تماس های جدید بر روی سایت قرارداده خواهد شد.شایان به ذکر است که پاسخ گویی به تیکت های ... ادامه مطلب »